Handelsvillkor

Themsen Health APS försäljnings- och leveransvillkor (B2B)

Leverantören:
Themsen Health ApS
CVR-nr.: 43448641
Værkstedsgården 8, 1.
2620 Albertslund
info@remove-this.themsenhealth.remove-this.dk

Användningsområde:
Alla avtal mellan Leverantören Themsen Health APS CVR-nummer: DK43448641

och Leverantörens kund (hädanefter Kunden) gäller enligt följande villkor.

Överenskommelse:
Kunden accepterar att köpa mängden varor enligt orderbekräftelsen till det angivna priset.

Leverans:
Varorna levereras inom 3–4 arbetsdagar, efter att Kunden har bekräftad beställningen.

Pris och betalningsvilkor:
Priset och betalningsvillkoren är fasta. Betalningsvillkoren är netto kontant 8 dagar från leveransdatumet, om inget annat anges i Leverantörens orderbekräftelse. Priserna är angivna i orderbekräftelsen, och är i SEK exklusive moms. Priserna är exklusive fraktkostnader vilket kommer att variera beroende på storleken av beställningen. Fraktkostnader anges även i Leverantörens orderbekräftelse. Leverantören erbjuder 30 dagars betalning från leveransdatumet via Omniveta Finans – detta kräver först en positiv kreditvärdering av Kunden hos Omniveta Finans. Försenade betalningar tillkommer en påminnelseavgift på 125 SEK exklusiva moms per påminnelse, plus en tilläggsränteavgift på 2% per månad. Om Kunden fortsättningsvis inte betalar, har Leverantören rätt att skicka den förfallna fakturan till ett inkassoföretag enligt inkassoreglerna. Om Kunden går I konkurs eller går in i betalningsinställelse, har Leverantören rätt att avbryta ytterligare leveranser av varor som ännu inte har levererats. Alla priser är rekommenderade priser och Leverantören vidtar försiktighetsåtgärder för eventuella ändringar eller pris fel.

Försiktighetsåtgärder för prisjusteringar för årskontrakt:
För de Kunder som ingår i ett årskontrakt med fasta leveranser av handskar under en period på 12 månader, har Leverantören rätt att justera priset var tredje månad, på grund av den extraordinära situationen med stigande energipriser, inflation och krig i Ukraina.

Ejendomsforbehold: 

Levering sker fra lager, med mindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af begge parter. Risikoen overgår til Kunden ved levering. Leverandøren bevarer ejendomsretten til varerne, indtil Køber har betalt for den leverede vare.

Äganderättsförbehåll: 
Leveranserna skickas från vårt lager, såvida inte skriftliga överenskommelser och bekräftelse från båda parterna sker. Ansvaret av varorna övergår till Köparen vid leverans. Varorna förblir Leverantörens tills Köparen har betalat för varorna.

Förseningar: 
Leverantören uppmärksammar risken för försenad leverans på grund av den nuvarande situationen på marknaden, med krig i Ukraina. Leverantören frånsäger sig allt ansvar av försenad leverans. Försenad leverans av varorna berättigar inte Kunden att ångra beställningen.

Utrednings- och reklamationsplikt:
Om kunden vill reklamera defekter och fel av de levererade varorna, är Kunden skyldig att lämna in ett skriftligt klagomål omgående, inom 2 arbetsdagar från leveransdatumet, skickas via mejl till info@remove-this.themsenhealth.remove-this.dk. Om kunden inte följer dessa riktlinjer upphör kundens rätt att hänvisa till de defekter och fel av varan.

Returnering av varor: 
Eventuella varor som levereras till Kunden får endast returneras efter skriftliga överenskommelser mellan Kunden och Leverantören och endast om varan inte är använd och förpackning inte är trasig.

Produktansvar:
Leverantören ansvarar inte för driftförlust, utebliven vinst, utebliven arbetsinkomst, förlust av Goodwill eller annan indirekt förlust till följd av produktskada.

Förvaring:
Nitrilhandskarna ska förvaras i en torr och frostfri miljö. Eftersom nitril handskar är gjorda av organiskt material kan handskarnas kvalitet påverkas av temperaturväxlingar och ska därför förvaras i en temperatur mellan 10–39 grader Celsius. Nitril handskarna levereras i kartonger, med 10 lådor i varje kartong, där lådorna är placerade upprätt inuti kartongerna. Vid frakt, ska kartongerna förvaras på sidan så att de enskilda lådorna inte står upprätt eftersom tyngdkraften över tid kan påverka hur hoptryckta handskarna blir inuti lådorna vid långa lagringstider. OBS: Detta betyder att kartongerna ska förvaras, med de pilar tryckta på sidan av kartongen, horisontellt och inte upprätt. Vid reklamation ska Kunden dokumentera hur nitril handskarna har förvarats.

Värneting: 
Uppstår det direkta eller indirekta tvister mellan parterna angående det överenskomna avtalet, ska det avgöras enligt dansk lag med Köpenhamns Byrätt som domstol.